Nachzucht 2018


 

Stockmass am 27.11.2019: 167cm

Stockmass am 06.11.2020: 174cm


Bereits verkauft!


 • 0Y6A3657hp
 • 0Y6A3671hp
 • 0Y6A3696hp
 • 0Y6A3713hp


 "Baronesse G" im März 2019

 

 • 0Y6A4813
 • 0Y6A5535
 • 0Y6A5500
 • 0Y6A5544
 • 0Y6A5597

 


Im März 2020 kastriert.


Stockmass am 27.11.2019: 156cm

Stockmass am 06.11.2020: 163cm


Bereits verkauft!


 • 0Y6A3919hp
 • 0Y6A3946hp
 • 0Y6A3965hp
 • 0Y6A3950hp
 • 0Y6A3974hp
 • 0Y6A3977hp


"Earl G" im März 2019

 • 0Y6A4864
 • 0Y6A4862
 • 0Y6A4898
 • 0Y6A4952


Stockmass am 27.11.2019: 157cm

Stockmass am 06.11.2020: 166cm

Stockmass am 19.11.2021: 168cm


Bereits verkauft!


 • 0Y6A3733hp
 • 0Y6A3739hp
 • 0Y6A3809hp


"Shakira G" im März 2019


 • 0Y6A4776
 • 0Y6A4802
 • 0Y6A4779
 • 0Y6A5440

 

 

 

 

  


Stockmass am 27.11.2019: 162cm

Stockmass am 06.11.2020: 168cm


Bereits verkauft!


 • 0Y6A3632hp
 • 0Y6A3488hp
 • 0Y6A3628hp
 • 0Y6A3578hp
 • 0Y6A3501hp
 • 0Y6A3601hp


 "Florina G" im März 2019

 • 0Y6A4735
 • 0Y6A4740
 • 0Y6A5748
 • 0Y6A5780

 


Stockmass am 27.11.2019: 154cm

Stockmass am 06.11.2020: 158cm

Stockmass am 19.11.2021: 161 cm


Bereits verkauft!


 • 0Y6A3481hp
 • 0Y6A3478hp
 • 0Y6A3516hp
 • 0Y6A3532hp
 • 0Y6A3524hp
 • 0Y6A3544hp


"Amy G" im März 2019

 • 0Y6A4760
 • 0Y6A4765
 • 0Y6A5250web
 • 0Y6A5237web
 • 0Y6A5378web

   


Im März 2020 kastriert.

 

Stockmass am 27.11.2019: 159cm

Stockmass am 06.11.2020: 163cm


Bereits verkauft!


"Sant Salvador G" im März 2019

 • 0Y6A4834
 • 0Y6A4854
 • 0Y6A4974web
 • 0Y6A5137web
 • 0Y6A5009web
 • 0Y6A5117web


Im März 2020 kastriert.


Stockmass am 27.11.2019: 166cm

Stockmass am 06.11.2020: 171cm


Bereits verkauft!


 • 0Y6A3832hp
 • 0Y6A3859hp
 • 0Y6A3839hp
 • 0Y6A3857hp
 • 0Y6A3844hp


"Fürstenstern G" im März 2019     

 

 • 0Y6A4822
 • 0Y6A4831
 • 0Y6A5145web
 • 0Y6A5164web

Fürstenstern G - 1 Stunde alt

 
 

 

 

 

 
E-Mail
Anruf